Mã bảo mật:   Anh so 

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành v1.0.2-2013
Email: hotro.ioffice@gmail.com
Đơn vị sử dụng: UBND huyện Kim Động